| English |
NEW Dance
Pafiliwn Llangollen
Ffordd yr Abaty
Llangollen
LL20 8SW

01978 869456
info@newdance.org.uk

www.llangollenpavilion.co.uk

Dolenni YouTube NEW Dance

Prosiectau

 • 2016 Preswylfeydd mewn Ysgolion yn Siroedd Wrecsam, y Fflint a Dinbych
 • 2016 Gŵyl Goleuni Sir y Fflint, Hydref 2016
 • 2016 Dawnsio a Iechyd

Prosiectau Cyfredol

 • 2015 Dawns Sir Ddinbych
  15 o ysgolion yn Sir Ddinbych sy'n gweithio gyda Thiwtoriaid NEW Dance drwy gydol y tymor i greu perfformiadau ym Mhafiliwn y Rhyl ar 25 Tachwedd 2015 ac ym Mhafiliwn Llangollen ar 3 Rhagfyr 2015. Bydd Cwmni Dawns Cenedlaethol Cymru yn berfformwyr gwadd yn y ddau leoliad.
 • 2015 Dawnsio a Iechyd
  Yn rhan o agenda Dawnsio a Iechyd NEW Dance, cynhelir cyfres o weithdai dawns yn Heddfan, Uned Iechyd Meddwl i Oedolion yn Ysbyty Maelor Wrecsam

Prosiectau Blaenorol

2015
 • Trefnodd Cwmni Theatr FRANTIC ASSEMBLY weithdai corfforol Bechgyn Yn Unig yng Ngholeg Cambria ym mis Medi 2015
 • Caleidosgôp - Prosiect i Ysgolion Arbennig. Preswyliadau Caleidosgôp mewn dwy Ysgol Arbennig - Ysgol Maes Hyfryd Y Fflint ac Ysgol Tir Morfa Y Rhyl. Prosiect yn cynnwys defnydd o symudiad, sain, delweddau a lliw er mwyn gosod plant mewn amgylchfyd synhwyraidd. Ategwyd y gweithdai gan artist gweledol a oedd yn gweithio gyda'r ddau grŵp. Medi 2015
 • Preswyliad Naid Ymlaen / Leap Forward - Cwrs dawns tridiau o hyd i bobl ifainc a gynhaliwyd ym Mharc Gwledig Loggerheads i ddathlu 30 mlynedd ers dyfarnu statws 'Ardal o Harddwch Eithriadol' i Fryniau Clwyd. Daeth CWLWM CARIAD i ben â pherfformiad awyr-agored gan y Cwmni Dawns Ieuenctid ym mis Gorffennaf 2015
 • Arweiniodd NEW Dance weithdai a pherfformiadau a oedd yn cynnwys nifer o ysgolion a'r Cwmni Ieuenctid ar lwyfannau awyr-agored yr Eisteddfod Ryngwladol Llangollen ar ddydd Mawrth 7, dydd Mercher 8 & dydd Iau 9 Gorffennaf 2015
 • Cynhaliwyd DanceFest Sir y Fflint yn Clwyd Theatr Cymru ar ddydd Mawrth 24, dydd Mercher 25 a dydd Gwener 26 Mehefin. Perfformiwyd y digwyddiad i blant ysgol feithrin, ONCE UPON A TIME, ar ddydd Mercher 1 Gorffennaf. Gweithiodd y tîm gyda 30 o grwpiau yn ystod cyfnod preswyl o naw wythnos. Roedd y perfformiad ar y dydd Gwener yn cynnwys darnau gan bum Ysgol Arbenigol o dri awdurdod lleol gwahanol
 • U Dance - Cwmni Dawns Ieuenctid NEW, Mawrth 2015 Theatr Lowry, Salford. Roedd y cwmni yn falch iawn o allu perfformio DŴR: WATER yn Theatr Lowry, Salford Quays
 • Cynhaliodd NEW Dance gwrs Dawns Gyfoes dau ddiwrnod o hyd yng Ngholeg Cambria dan arweiniad dau ddawnsiwr o Gwmni Dawns Cenedlaethol Cymru ym mis Chwefror 2015
 • Prosiect 'Dechrau Dawnsio' Ymddiriedolaeth y Tywysog - 16-20 Chwefror yng Ngholeg Cambria Iâl, Wrecsam
 • W'HAM '15 WRECSAM Ionawr - Mawrth 2015 - Cymerodd 10 o ysgolion Wrecsam ran yn THE STREAM IN THE SKY, prosiect i ddathlu rhyfeddod strwythurol Traphont Ddŵr Pontcysyllte. Daeth y prosiect i uchafbwynt â pherfformiad yn Theatr y Stiwt, Rhos, ar ddydd Mercher 25 Mawrth 2015. Ymddangosodd Cwmni Dawns Ieuenctid NEW, EdgeFwd & 3D fel perfformwyr gwadd
2014
 • Dawns Sir Ddinbych - Cymrodd naw o ysgolion Sir Ddinbych ran mewn perfformiad ym Mhafiliwn Llangollen ar ddydd Mercher 3 Rhagfyr. Perfformiodd y Cwmni Ieuenctid y sioe DŴR: WATER
 • Canolfan Grefftau Rhuthun - Y DAITH. Cwrs dawns tridiau o hyd i bobl ifainc yn canolbwyntio ar y wladfa Gymreig ym Mhatagonia. Daeth y prosiect i uchafbwynt â pherfformiad awyr-agored yng nghwrt y Ganolfan Grefftau ym mis Gorffennaf 2014
 • DANCEFEST '14 SIR Y FFLINT – Preswyliadau i Ysgolion Sir y Fflint rhwng mis Ebrill a mis Mehefin 2014 a arweiniodd at wythnos o berfformiadau yn Clwyd Theatr Cymru, Mehefin 2014
 • Cartrefi ac Ysbytai - prosiect iechyd arloesol mewn cartrefi gofal ac ysbytai ledled siroedd Wrecsam, y Fflint a Dinbych/li>
 • W'HAM WRECSAM Cymrodd deg o ysgolion ran yn STRAND - prosiect a ddefnyddiodd arddangosfa yn Oriel Wrecsam yn ysbrydoliaeth ar gyfer perfformiad terfynol yn Theatr y Stiwt, Rhos, Mawrth 2014
2013
 • DANCEBLAST - Cam 2 - 6 o breswylfeydd gan grwpiau cymunedol yn Sir y Fflint a arweiniodd at greu ffilm
 • DANCEFEST '13 SIR Y FFLINT – Cymrodd 25 o ysgolion ran mewn sesiynau drwy gydol tymor yr haf. Daeth y prosiect i uchafbwynt ag wythnos o berfformiadau yng Nghlwyd Theatr Cymru rhwng 24 a 27 Mehefin 2013
 • Gŵyl Ysgolion Sir Ddinbych - Mehefin 17-20 - Pafiliwn Y Rhyl, Sir Ddinbych
 • Eisteddfod Ryngwladol Llangollen - 8-14 Gorffennaf - perfformiadau a gweithdai gan NEW Dance ar lwyfannau awyr-agored
 • Canolfan Grefftau Rhuthun - Cwrs dawns tridiau 'Cross Arts' i bobl ifainc, a arweiniodd at berfformiad awyr-agored yn y Ganolfan Grefftau ym mis Gorffennaf 2013
 • XPLODE'13 - Diwrnod o weithdai Dawns yng Nghanolfan Catrin Finch, Prifysgol Glyndŵr, Wrecsam. Mis Mawrth 2013
 • XPLODE'13 - Preswyliadau Ysgolion Wrecsam, Ionawr - Mawrth 2013, ynghyd â pherfformiad yn Theatr y Stiwt, Rhos, Mawrth 2013
 • SWITCH – Prosiect yn Ysgolion John Summers a Chei Conna, Sir y Fflint, Ionawr-Mawrth 2013, ynghyd â pherfformiadau yn y ddwy ysgol ym mis Mawrth 2013. Perfformiadau gwadd gan Gwmni Chameleon
 • DANCEBLAST – Cyfnodau preswyl gyda chwe grŵp cymunedol yn Sir y Fflint rhwng mis Ionawr a mis Mawrth 2013
 • ARTSFEST'13 SIR Y FFLINT - Perfformiadau gan grwpiau DANCEBLAST, SWITCH a Chwmni Chameleon yn Clwyd Theatr Cymru, 6pm, dydd Iau 14 Mawrth 2013