| English |
NEW Dance
Pafiliwn Llangollen
Ffordd yr Abaty
Llangollen
LL20 8SW

01978 869456
info@newdance.org.uk

www.llangollenpavilion.co.uk

DOSBARTHIADAU DAWNS i BLANT

Gwybodaeth

Mae NEW Dance yn darparu sesiynau cyflwyno a gweithdai mewn amrywiaeth o arddulliau i grwpiau ac ysgolion. Ffoniwch neu e-bostiwch i gael mwy o fanylion a ffurflen archebu.

Arddulliau Dawns:
Affricanaidd Caribïaidd
Bale
Dawnsio Neuadd
Bollywood
Cyfoes
Dawns Greadigol
Prosiectau Cymorth Cwricwlwm
Dawnsio'n heini
Almaenaidd
Groegaidd
Hip-Hop
Junk a Rhythm
Jazz
Lladin
Rwsiaidd
Dawnsio Stryd
Neu gallwch nodi arddulliau eraill neu wneud cais i siarad ag Arweinydd y Rhaglen Ddawns.

Os hoffech chi ymuno ag un o'n dosbarthiadau, ffoniwch NEW Dance ar 01978 869456 neu e-bostiwch info@newdance.org.uk i gael manylion pellach.