| English |
NEW Dance
Pafiliwn Llangollen
Ffordd yr Abaty
Llangollen
LL20 8SW

01978 869456
info@newdance.org.uk

www.llangollenpavilion.co.uk

Dosbarthiadau i oedolion

Dosbarthiadau dawns i Oedolion | Dawns i bobl dros 50 oed | Dawnsio cynhwysol i oedolion ag anableddau

Mae NEW Dance yn cynnig dosbarthiadau dawns i oedolion mewn amrywiaeth o arddulliau, yn ogystal â dosbarthiadau effaith isel sy'n ddelfrydol ar gyfer pobl dros 50 oed a dosbarthiadau i oedolion ag anableddau. Mae'r dosbarthiadau yn cael eu cynnal mewn nifer o leoliadau ledled y rhanbarth.

Wedi'u harwain gan athrawon dawns medrus a phrofiadol, mae'r sesiynau'n addas ar gyfer pobl o wahanol alluoedd ac maen nhw'n ffordd wych o gadw'n heini, o gael hwyl ac o gwrdd â phobl newydd.

Dewch i ymuno â ni!

dosbarthiadau dydd i oedolion

Mae'r dosbarthiadau hyn yn addas ar gyfer pobl o unrhyw allu, ac mae croeso cynnes i ddynion a menywod fel ei gilydd. Dawnsiwch i gyfeiliant eich hoff gerddoriaeth, dewch i gael hwyl ac i gyfarfod â ffrindiau. Peidiwch â bod yn swil - rhowch gynnig arni!

Y WaunDydd Llun 10 - 11am Neuadd yr Eglwys Fethodistaidd Y Waun
Lôn y Capel, Y Waun
LL14 5NF
Yr WyddgrugDydd Mawrth 9.45 - 10.45am Neuadd Grosvenor
Grosvenor Street, Yr Wyddgrug
CH7 1EJ

Dosbarthiadau Nos i Oedolion

Dawnsio Lladin / Dawnsio Neuadd

dysgwch amrywiaeth o gamau dawns o'r Cha Cha Cha i'r Waltz

Dydd Llun7.00pm - 8.00pm Pafiliwn Llangollen Llangollen
LL20 8SW
Dydd Mawrth 7.15pm - 8.15pm Neuadd Eleanor

Llanfair DC
Rhuthun, Sir Ddinbych
LL15 2EF

Salsa

Dysgwch gamau a dilyniannau salsa. Dim angen partner.

Dydd Llun8.00pm - 9.00pm Pafiliwn Llangollen Llangollen
LL20 8SW
Dydd Mawrth6.15pm - 7.15pm Neuadd Eleanor, Llanfair DC Rhuthun, Sir Ddinbych
LL15 2EF

prisiau

Talwch yn wythnosol neu o flaen llaw am dymor cyfan. Fe gewch chi un dosbarth bob tymor yn rhad ac am ddim os talwch am y tymor cyfan o flaen llaw.

DosbarthFesul sesiwn
Dosbarthiadau Lladin a Salsa i Oedolion £4.50
Dosbarthiadau Dydd i Oedolion £3.50

cofrestru

Os nad ydych chi wedi bod o'r blaen, gallwch gael blas ar ein sesiynau drwy gymryd rhan mewn sesiwn am ddim cyn ymuno. Ffoniwch NEW Dance os gwelwch yn dda, ar 01978 869456, neu anfonwch e-bost at info@newdance.org.uk i gael mwy o wybodaeth.

dyddiadau tymor 2016/2017

Tymor yr Hydref 2016: 5 Medi - 12 Rhagfyr
(Wythnos hanner-tymor: 24 Hydref)
Tymor y Gwanwyn 2017: 9 Ionawr - 3 Ebrill
(Wythnos hanner-tymor: 15 Chwefror)
Tymor yr Haf 2017: 24 Ebrill - 24 Gorffennaf
(Wythnos hanner-tymor: 29 Mai)

ymholiadau

Os hoffech chi ofyn cwestiynau am ein dosbarthiadau, ffoniwch Audrey Parrott ar 01978 869456 neu anfonwch e-bost at info@newdance.org.uk