| English |
NEW Dance
Pafiliwn Llangollen
Ffordd yr Abaty
Llangollen
LL20 8SW

01978 869456
info@newdance.org.uk

www.llangollenpavilion.co.uk

dosbarthiadau i bobl ifainc

Technegau Dawns i Bobl Ifainc
a Dosbarth Perfformio

The classes are the base for NEW Dance Youth Company, where young people who wish to develop their dance skills receive excellent technique and choreographic training.

Dydd Llun 4.30pm - 6.00pm Stiwdio Ddawns, Coleg Cambria
Ffordd y Gelli
Wrecsam
Pris:
Tymor yr Hydref, £30
Dydd Mawrth 5.30pm - 7.00pm Ystafell Clwyd
Theatr Clwyd
Yr Wyddgrug
Pris:
Tymor yr Hydref, £30

cofrestru

Os hoffech chi ymuno â dosbarth, ffoniwch NEW Dance ar 01978 869456 neu anfonwch e-bost at info@newdance.org.uk i gael manylion pellach.

Nodwch os gwelwch yn dda y gall y dosbarthiadau a'u hamseroedd gael eu newid os bydd angen gwneud hynny.

dyddiadau tymor 2016/2017

Tymor yr Hydref 2016: 5 Medi - 12 Rhagfyr
(Wythnos hanner-tymor: 24 Hydref)
Tymor y Gwanwyn 2017: 9 Ionawr - 3 April
(Wythnos hanner-tymor: 15 Chwefror)
Tymor yr Haf 2017: 24 Ebrill - 24 Gorffennaf
(Wythnos hanner-tymor: 29 Mai)