| English |
NEW Dance
Pafiliwn Llangollen
Ffordd yr Abaty
Llangollen
LL20 8SW

01978 869456
info@newdance.org.uk

www.llangollenpavilion.co.uk

NEW Dance yw'r sefydliad ar gyfer datblygu dawns yng Ngogledd Ddwyrain Cymru

NEW Dance yw'r sefydliad ar gyfer datblygu dawns yn Sir Ddinbych, Sir y Fflint a Wrecsam yng ngogledd ddwyrain Cymru. Mae NEW Dance yn meithrin lles unigol a diwylliannol cymunedau yng ngogledd ddwyrain Cymru trwy gyfrwng dawns, hyrwyddo rhagoriaeth ac arloesi; mae'n gweithio yn y gymuned ac mewn lleoliadau addysgol a phroffesiynol.

NEWYDDION:

Mae NEW Dance yn chwilio am Gyfarwyddwr/Gyfarwyddwraig Artistig brwdfrydig ac ymroddedig... [darllen mwy - PDF]